ATSO Başkanı Sayın Çetin Osman BUDAK’ın, DÖSİAD Yön.Kur.Bşk’nı Sayın Güntekin GENCER’ in Fabrikamıza Yaptıkları Zİyaret ve Çekilen Hatıra Fotoğrafı…